Prezes - dr Bartosz Walicki

Zastępca Prezesa - Piotr Ożóg

Sekretarz - Łukasz Ożóg

Skarbnik - Aleksandra Walicka

Członek zarządu - Małgorzata Kwolek

Członek zarządu - Marcin Bujak

Członek zarządu - Krzysztof Osiniak

Członek zarządu - Tadeusz Piela