b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1463.JPGKonferencja "Sokołowskie echa II wojny światowej"

Cechą dojrzałych społeczeństw jest pamiętanie o ważnych wydarzeniach z własnej przeszłości. Szczególną mobilizacją do tego są rocznice tych epizodów. Bieżący rok niesienie ze sobą kilka ważnych rocznic związanych z II wojną światową. Przed 75 laty wybuchł ten straszny konflikt zbrojny, która na zawsze odmieniła oblicze nie tylko regionu i Polski, ale całego świata.

Wskazać też należy 70. rocznice Bitwy pod Monte Cassino i powstania warszawskiego. Również przed 70 laty nastąpiło wyzwolenie ziemi sokołowskiej spod okupacji niemieckiej, ale równocześnie wkroczenie Sowietów i zaprowadzenie władzy komunistycznej, które zaowocowało m.in. założeniem przejściowego obozu NKWD w Trzebusce i mordami w lesie turzańskim. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej zorganizowały konferencję naukowa poświęconą tej tematyce „Sokołowskie echa II wojny światowej”.

 

Naukowe spotkanie odbyło się w środę 8 października 2014 r. Obrady konferencyjne miały miejsce na sali widowiskowej miejscowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydarzenie to zgromadziło ponad 100 osób. Wśród przybyłych gości byli m.in.: burmistrz Sokołowa Małopolskiego Andrzej Ożóg, sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Beata Szot, kierownik Referatu Wodociągów i Kanalizacji Zofia Krauz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Jacek Piekiełek, dyrektor ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim Antoni Kula, przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim Andrzej Pasierb, proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim ks. Jan Prucnal oraz penitencjarz ks. Jerzy Grudniak. Miłymi gośćmi byli również: dr Grażyna Bołcun ze Stalowej Woli, emerytowana kierownik Biblioteki Publicznej Teresa Marciniak oraz Danuta Urzędowicz. Wśród obecnych nie zabrakło nauczycieli, bibliotekarzy, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz mieszkańców miasteczka. Osobne delegacje uczniów przysłały: oba sokołowskie Zespoły Szkół, Zespół Szkół w Górnie i Zespół Szkół w Trzebusce.

 

Zgromadzonych uczestników powitał kierownik Biblioteki Publicznej i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej Bartosz Walicki. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał burmistrz Andrzej Ożóg. Konferencja została podzielona na dwie sesje. Pierwszej przewodniczył prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowane wówczas zostały cztery referaty. Najpierw mgr Łukasz Ożóg z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie wygłosił bardzo ciekawą prelekcję W obliczu wojny. Sokołów w roku 1939. Było to doskonałe przedstawienie mało znanej karty z dziejów regionu, czyli zmian społecznych, administracyjnych i kulturowych będących następstwem wybuchu wojny. Jako drugi miał wystąpić ks. dr Sławomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako że nie mógł on przybyć na konferencję, przygotowany przez niego referat przedstawił Piotr Ożóg. Nakreślone wówczas zostały działania militarne na terenie łacińskiej diecezji przemyskiej w czasie II wojny światowej. Później dr Bartosz Walicki, kierownik sokołowskiej książnicy ukazał funkcjonowanie parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim w okresie okupacji niemieckiej. Posiłkował się przy tym prezentacją multimedialną. Pierwszą część spotkania naukowego zamknął mgr Michał Kalisz z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który nakreślił temat Ratowanie ludności żydowskiej przez Polaków w czasie okupacji niemieckiej. Studium przypadku. Słuchacze z zainteresowaniem nie tylko słuchali przekazywanych treści, ale również oglądali bogaty pokaz slajdów.

 

Podczas półgodzinnej przerwy uczestnicy konferencji mieli możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego w holu staraniem pracowników biblioteki. Była to zarazem doskonała okazja do podjęcia dyskusji i wymiany zdań na poruszone kwestie. Chętni mogli też wówczas zwiedzić wystawę „Trzebuska – Turza. Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej” ustawioną staraniem członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

 

Drugą sesję poprowadził Łukasz Ożóg. Najpierw mgr Ewa Kłeczek-Walicka z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu skupiła się na sokołowskich akcentach powstania warszawskiego. Korzystała przy tym z prezentacji multimedialnej, która nie tylko zawierała zdjęcia, ale też przybliżyła zapomnianą dziś nieco piosenkę powstańczą Pałacyk Michla mówiącą m.in. o sokołowskim powstańcu Antonim Sakowskim.Jako drugi stanął przy mównicy mgr Piotr Ożóg z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Trzebusce. Omówił on mord turzański w kontekście mordu katyńskiego, wykazując okoliczności, zbieżności i różnice. Na koniec dr Sławomir Ożóg z Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Kamieniu zaprezentował referat Językowy obraz wroga w rzeszowskiej prasie regionalnej z 1945 roku. Było to kapitalne ukazanie sposobu postrzegania żołnierzy zbrojnego podziemia polskiego przez prasę sterowaną przez aparat komunistyczny. Krótkiego podsumowania spotkania naukowego dokonał przedstawiciel organizatorów Bartosz Walicki.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1441.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1442.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1443.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1469.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1470.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1471.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1495.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1473.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1489.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1490.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1435.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1474.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1475.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1478.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1482.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1483.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1485.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1487.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1520.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1521.JPG 

 

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1447.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1457.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1438.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1458.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1459.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Konferencje_IIWS2014_DSC_1516.JPG