b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0755.JPG Wystawa "Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej"


W dniu 22 marca 2015 r., po kilkuletnie przerwie, swe funkcjonowanie wznowiło Społeczne Muzeum Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Wydarzenie to uświetniło Walne Zebranie Sprawozdawcze członków i sympatyków TMZS połączone z promocją kolejnego, 11. tomu „Rocznika Sokołowskiego”. Muzeum zainaugurowało swą działalność w nowej siedzibie, mieszczącej się w budynku starej szkoły przy ulicy Rzeszowskiej, wystawą „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej”.  

Otwarcia wystawy dokonał wiceprezes TMZS Piotr Ożóg oraz Marcin Bujak, kolekcjoner i pasjonat militariów. W kilku słowach wstępu Piotr Ożóg omówił założenia, które przyświecały twórcom wystawy oraz przypomniał najważniejsze wydarzenia, jakie w latach II wojny światowej miały miejsce na ziemi sokołowskiej. Po oficjalnym otwarciu wystawy nastąpiło jej zwiedzanie, w którym uczestniczyli członkowie TMZS oraz zaproszeni goście. Władzę samorządową reprezentował burmistrz Sokołowa Andrzej Ożóg oraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pasierb. Wśród gości zwiedzających muzeum byli także radni: Ryszard Kraska i Bogdan Sidor z Sokołowa oraz Marek Burszta z Wólki Niedźwiedzkiej. Obecni byli również: radny powiatowy Stanisław Kula i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim Jacek Piekiełek oraz ks. proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Jan Prucnal. Wśród zwiedzających muzeum znaleźli się także czynni i emerytowani nauczyciele z terenu gminy Sokołów i Kamień.

Po oficjalnym otwarciu wystawy nastąpiły rozmowy w kuluarach, podczas których organizatorzy odpowiadali na liczne pytania gości. Adresatem pytań był zwłaszcza Marcin Bujak, z którego zbiorów pochodzą najciekawsze i najefektowniejsze eksponaty. Miłym akcentem wernisażu wystawy było złożenie przez przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych gości oraz członków TMZS pamiątkowych wpisów w kronice muzealnej.  

Esencją każdej wystawy są oczywiście interesujące eksponaty. Na ekspozycji zaprezentowane zostały eksponaty ze zbiorów TMZS oraz z prywatnych kolekcji: Marcina Bujaka, Wojciecha Ciupaka i Krzysztofa Osiniaka. Dziesiątkami militariów, których nie powstydziłyby się muzea państwowe, dysponuje członek Towarzystwa Marcin Bujak. Wiele z nich z chęcią udostępnił na wystawę, służąc bezcennymi uwagami potrzebnymi do sporządzenia podpisów muzealnych. W ten sposób na ekspozycji można zobaczyć choćby zamek ze słynnego czołgu niemieckiego Tygrys, wiele fragmentów polskiego lekkiego czołgu TKS czy elementy polskiego, niemieckiego i radzieckiego oporządzenia wojskowego nie tylko z czasów II wojny światowej. Godnym uwagi zwiedzających jest rekonstrukcja munduru żołnierza gen. Andersa Michała Ciupaka rodem z Trzebuski, który, służąc w słynnych „Pancernych Skorpionach”, walczył m.in. pod Monte Cassino. Ważną częścią wystawy są pieniądze z okresu międzywojnia i czasu okupacji, udostępnione przez szefa sekcji muzealnej Krzysztofa Osiniaka.

Wojenny charakter wystawy kształtują dokumenty papierowe z epoki. To nie tylko gazety z tamtych czasów, ale także i wiele dokumentów wystawianych przez okupanta, świadectwa szkolne i zaświadczenia. Wystawę ubogaca 7 posterów ukazujących szerzej kolejno: międzywojenny Sokołów, rzeczywistość wojenną 1939 roku, strukturę podziemia z terenu Sokołowszczyzny i jego główne postacie, ośrodek niemieckiego Luftwaffe w Górnie, kwestię żydowską oraz obozu NKWD w Trzebusce i mordu w Turzy. Przygotowaniem ich i sprawą druku zajął się z dużym zaangażowaniem skarbnik TMZS Piotr Sidor. Jego staraniem opracowano też sporych rozmiarów wydruk mapy Sokołowszczyzny, powstałej na bazie brytyjskiego zdjęcia samolotu szpiegowskiego z okresu okupacji.

Warto nadmienić, że wystawa jest efektem społecznej pracy sokołowskich regionalistów, pasjonatów historii naszej „Małej Ojczyzny”. Prace przygotowawcze trwały przez większą część 2014 roku. Polegały one w pierwszej kolejności na zagospodarowaniu pomieszczeń TMZS w budynku starej szkoły. W okresie tym przystąpiono do organizacji magazynu oraz sali wystawienniczej. Istotną kwestią było przeniesienie eksponatów Towarzystwa ze strychu wspomnianego budynku starej szkoły do magazynu muzealnego, a następnie zaplanowanie i przygotowanie pierwszej ekspozycji. Decyzją Zarządu TMZS pierwsza wystawa dotyczy działań wojennych na terenie ziemi sokołowskiej. Początkowo pracami kierował zajmujący się sekcją muzealną Krzysztof Osiniak, a następnie prace nad wystawą kontynuowali: Łukasz Ożóg i Piotr Ożóg przy wydatnej pomocy pasjonata militariów Marcina Bujaka i skarbnika TMZS Piotra Sidora. Plakat do wystawy przygotowany został przez Małgorzatę Kwolek.

W wernisażu wystawy, w dniu 22 marca 2015 r., uczestniczyło ponad 70 osób z Sokołowa i okolicznych miejscowości.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0733.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0726.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0727.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0734.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0738.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0741.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0742.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0745.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_wystawy_2014_SokolowszczyznaIIWS_DSC_0750.JPG