b_150_120_16777215_00_images_Ciepielowscy_z_Dzikowca.png Nowa publikacja dotycząca ziemi sokołowskiej

 

Na rynku wydawniczym ukazała się nowa publikacja dotycząca ziemi sokołowskiej, której współautorami są przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Książka zatytułowana jest „Ciepielowscy z Dzikowca” i jak wskazuje tytuł dotyczy historii rodu Ciepielowskich.

W sześciu rozdziałach zamieszczono rys historyczny rodu Ciepielowskich, zamieszkujących Dzikowiec już w pierwszej połowie XVIII wieku. Z początkiem wieku XX przedstawiciele rodu Ciepielowskich zamieszkali również w Sokołowie. Była to rodzina Walentego i Kazimiery, która objęła w Sokołowie posadę akuszerki. Dwa rozdziały książki poświęcone są właśnie sokołowskim epizodom dziejów rodu Ciepielowskich. '

W rozdziale czwartym Łukasz Ożóg przybliżył postać dwóch wybitnych postaci związanych z rodem Ciepielowskich, mianowicie ppłk Władysława Ciepielowskiego oraz płk Władysława Deca (męża Marii Ciepielowskiej, siostry W. Ciepielowskiego). Władysław Ciepielowski urodził się jeszcze podczas pobytu rodziców w Dzikowcu, naukę pobierał w Rzeszowskim II C.K. Gimnazjum. Był jednym z organizatorów sokołowskiego oddziału Związku Strzeleckiego, który pod dowództwem Jakuba Darochy w sierpniu 1914 roku wyruszył  na front i walczył w 1. Brygadzie Legionów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Władysław Ciepielowski związany był przez szereg lat ze stacjonującym w Rzeszowie 17. pułkiem piechoty. Ostatnim miejscem jego służby był Lublin, gdzie piastował funkcję dowódcy Wołyńskiej Półbrygady Obrony Narodowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej Władysław Ciepielowski został aresztowany i w kwietniu 1940 zamordowany Derkaczach pod Charkowem. W rozdziale tym zamieszczono również nieco bardziej zwięzły biogram Władysława Deca, pułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego, uczestnika walk pod Narwikiem i żołnierza 1. Dywizji Pancernej.

W rozdziale szóstym Bartosz Walicki przybliżył wszelkie znane fakty związane z pobytem przedstawicieli rodu Ciepielowskich w Sokołowie. W artykule tym przedstawiono m.in. postać Kazimiery Ciepielowskiej oraz omówiono rolę jaką odgrywała ona, pracująca jako akuszerka, dla lokalnego społeczeństwa. Ważną funkcję w sokołowskiej społeczności pełniła także jej córka Maria Ciepielowska, pracująca jako nauczycielka w miejscowej szkole ludowej. Autor przytacza także szereg faktów dotyczących Władysława Ciepielowskiego, który jako żołnierz rzeszowskiego garnizonu, czynnie włączał się w życie kulturalne rodzinnego Sokołowa, aktywnie uczestnicząc m.in. w inicjatywie budowy i uroczystości odsłonięcia pomnika „Wdzięczności za Odzyskaną Wolność”. Bardzo istotnymi są również informacje przypominające o pamięci mieszkańców Sokołowa o zasługach ppłk. Ciepielowskiego, czego wyrazem jest między innymi tablica pamiątkowa odsłonięta na kaplicy cmentarnej w 1995 roku.    

Wydawcą książki „Ciepielowscy z Dzikowca” jest Urząd Gminy w Dzikowcu. Opracowaniem graficznym, składem i przygotowaniem do druku zajęło się Wydawnictwo Edytorial z Rzeszowa. Redaktorem całości wydawnictwa oraz autorem tekstów o przedstawicielach rodu Ciepielowskich w Dzikowcu jest Marian Piórek.  Całość, liczącej 175 stron publikacji, wieńczy wykaz wykorzystanych materiałów źródłowych i publikacji.