A A A

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego z rokokową figurą Pana Jezusa przy ulicy Rzeszowskiej w Sokołowie pochodzi z trzeciej ćwierci XVIII wieku. Wzniesiono ją na południowej granicy miasta, przy ulicy Rzeszowskiej. Kapliczka została odrestaurowana jesienią 2002 roku. Prace te wykonał konserwator dzieł sztuki Stanisław Kłosowski. Powodem ich podjęcia był zły stan techniczny obiektu, zwłaszcza liczne pęknięcia, ubytki materiału i przebarwienia.

Wizerunek Chrystusa został wykonany z kamienia przez nieznanego rzeźbiarza lwowskiego. Wizerunek wykuty został z jednego bloku kamiennego. Umieszczono go na wysokim, profilowanym murowanym cokole w kształcie prostokąta. Rzeźbę oddano bardzo realistycznie i ekspresywnie. Z postaci Chrystusa przebija ból i zmęczenie. Wizerunek wykonany został z finezją i dużym artyzmem.