b_150_120_16777215_00_images_Obraz3.jpg Regulamin Konkursu Plastycznego "Matka to najpiękniejszy obraz świata"

 

REGULAMIN Konkursu Plastycznego ,,Matka to najpiękniejszy obraz świata”

Organizatorzy:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim

 

 

Patronat honorowy:

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg

 

Zasięg konkursu:

Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych ( od klasy I do VI) oraz gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Sokołów Małopolski.

 

Cele konkursu:                                                                                                                                                                                  

1. Uczczenie 1. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg.

2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni wśród dzieci i młodzieży.                                                        

3. Inspirowanie do pracy twórczej.                                                                                                                                 

4. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik  plastycznych.

 

Warunki uczestnictwa:  

a) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie;

b) praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich;

c) każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz klasę, adres i miejsce zamieszkania (lub nazwę szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu), nr telefonu kontaktowego, imię i nazwisko opiekuna artystycznego;

d) zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.

 

Forma pracy:

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat konkursu: „Matka to najpiękniejszy obraz świata”. Inspiracją ma być wizerunek Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata. Należy zachować główną formę obrazu, można interpretować elementy składowe pod względem koloru, faktury, oświetlenia, motywu pejzażowego, wykonywać zbliżenia (np. samego wizerunku Matki Bożej) lub lekkie uproszczenie.

2. Technika: dowolna, płaska (malarska, rysunkowa, własna).

3. Format prac plastycznych: A4-A3, na dowolnym papierze, podłożu.

 

Termin nadsyłania prac:

1. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa w dniu 20 czerwca 2014 r.

2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 49, tel. 17 7729137, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki
lub dostarczania prac.

 

Zasady przyznawania nagród:

1. Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: 

 a) od 7 do 9 lat (szkoła podstawowa, klasy I-III), 

 b) od 10 do 12 lat (szkoła podstawowa, klasy IV-VI),  

 c) od 13 do 16 lat (gimnazjum, klasy I-III).

 

2. Jury powołane przez organizatora weźmie pod uwagę :

a) zgodność formy z wymogami regulaminu, 

b) wkład pracy, 

 c) estetykę wykonania,                                                                                                                                                               

d) kreatywność.

3. Ogłoszenie wyników w dniu 25 czerwca 2014 r. z publikacją laureatów na stronie internetowej Organizatora.

4. Laureaci o przyznaniu nagród i terminie odbioru zostaną powiadomieni telefonicznie, zgodnie
z danymi zamieszczonymi w metryczce.

5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych:

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatora).

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

3. Prace uczestników przechodzą na rzecz Organizatorów.

 

 

Postanowienia końcowe:

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!