b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1718.JPG Kolejne badania archeologiczne w okolicy Sokołowa

W lipcu po raz trzeci w ostatnim czasie pracowali w okolicy Sokołowa archeologowie. Tym razem prace badawcze prowadzono na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie. Ich celem było sprawdzenie domniemanego stanowiska osady wczesnośredniowiecznej.

W tym miejscu na północny wschód od Sokołowa w bliskim sąsiedztwie budowanej trasy S-19 inwestor planuje wybudować farmę fotowoltaiczną. Zgodnie z wymogami konserwatorskimi musiały być przeprowadzone badania sprawdzające czy ziemia kryje w sobie ślady osadnictwa sprzed wieków skoro wiele lat temu podczas badań powierzchniowych znaleziono tam drobne ułamki ceramiczne. Drogą przetargu wyłoniono firmę archeologiczną, która wykonała zlecenie zdejmując sprzętem mechanicznym humus szerokimi na kilka, a długimi na kilkadziesiąt  metrów równoległymi pasami. Następnie sprawdzono czy na odsłoniętej powierzchni pojawią się większe plamy ciemnej ziemi świadczące o sztucznemu jej przemieszaniu w wyniku pradawnej działalności ludzkiej. W sumie na powierzchni około pół hektara wykonano kilka takich odkrywek, w których podjęto tylko trzy głębsze eksploracje. Nie natrafiono jednak na całym stanowisku śladów domniemanego osadnictwa. Jedynie w warstwie humusu występowały ale tylko nowożytne skorupy gliniane.  Prace zostały zakończone kilka dni temu. Jak poinformował pracownik Delegatury w Rzeszowie Pan Zbigniew Jeliński w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie w przyszłym roku będą podjęte pod Sokołowem podobne badania archeologiczne związane z planowanymi inwestycjami. Zapewne poinformujemy o tym miłośników Sokołowszczyzny.

K. Osiniak

b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1714.JPG b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1716.JPG b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1717.JPG b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1720.JPG b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1722.JPG b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1726.JPG b_150_120_16777215_00_images_aktualnoscirozne_archeo2016_IMG_1727.JPG

fot. K. Osiniak