b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS11_10838241_1618558298363356_7550497604220153023_o.jpg Zapraszamy na zebranie regionalistów ziemi sokołowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim zachęcają do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym TMZS. Spotkanie połączone zostanie z promocją nowego „Rocznika Sokołowskiego” nr 11 oraz otwarciem wystawy „Sokołowszczyzna w okresie II wojny światowej”.

Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają: członków Towarzystwa, przedstawicieli władz samorządowych, działaczy społecznych i kulturalnych, nauczycieli, pracowników instytucji kultury oraz wszystkich miłośników regionu. Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają: członków Towarzystwa, przedstawicieli władz samorządowych, działaczy społecznych i kulturalnych, nauczycieli, pracowników instytucji kultury oraz wszystkich miłośników regionu.

Zebranie odbędzie się w niedzielę 22 marca 2014 r. o godz. 1600w starej szkole w Sokołowie Małopolskim. Podczas spotkania przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014. Ważnym punktem będzie przedstawienie i przyjęcie planu działalności TMZS na rok 2015. Na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej członkowie Towarzystwa głosować będą nad udzieleniem absolutorium aktualnemu Zarządowi TMZS. Spotkanie zakończą przemówienia gości i dyskusja, po czym nastąpi zwiedzanie wystawy w sali muzealnej TMZS. Zaproszenie - walneTMZS 2015

ZAPROSZENIE Z PROGRAMEM