b_150_120_16777215_00_images_okladka_tom_13.jpg  Kolejny "Rocznik Sokołowski", nowa wystawa - zapowiedź

Podobnie jak w latach poprzednich, pierwsze miesiące nowego roku przyniosą wszystkim miłośnikom historii ziemi sokołowskiej nowe atrakcje, którymi będzie promocja 13. numeru „Rocznika Sokołowskiego” oraz wernisaż kolejnej wystawy w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołowskiej. Oba te wydarzenia towarzyszyć będą corocznemu spotkaniu członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

Zebranie, podczas którego przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności TMZS w 2016 roku oraz plan pracy na rok 2017, odbędzie się w dniu 19 lutego bądź 5 marca 2017 roku o godzinie 16 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Rzeszowskiej 29 (budynek starej szkoły). Dokładny termin oraz szczegóły dotyczące zebrania podamy wkrótce.

Doroczne zebranie sokołowskich regionalistów i pasjonatów historii „małej Ojczyzny” wzbogacone zostanie promocją kolejnego numeru „Rocznika Sokołowskiego”. Skład redakcyjny „Rocznika” utrzymał wypracowany w poprzednich latach układ periodyku składający się ze szkiców i artykułów historycznych, materiałów wcześniej nie publikowanych, biogramów osób związanych z regionem, sprawozdań oraz przeglądu bibliograficznego i kalendarium. Na ponad 450 stronach nowego wydawnictwa zawarto szereg informacji dotyczących historii Sokołowszczyzny, zaś dzięki zamieszczonym w wydawnictwie sprawozdaniom, czytelnik będzie mógł również przypomnieć sobie o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich miesiącach.

Roli recenzentów 13. „Rocznika Sokołowskiego” podjęli się prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr hab. Tomasz Nowicki z Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Kazimierz Ożóg jest również autorem „Słowa wstępnego”, w którym podkreślając rolę badań regionalnych stwierdza, iż: Zapełniają (one) znaczącą część polskiego pejzażu kulturowego i naukowego, stricte humanistycznego. Szczególnie cenne są opracowania historyczne, które przywracają pamięć lokalnym społecznościom. Jednak polski regionalizm rozwija się głownie przez siłę działania pasjonatów, pracujących społecznie prawdziwych lokalnych patriotów. Właśnie takie wspaniałe osoby mamy w Sokołowie Małopolskim. Skupione są one wokół redakcji „Rocznika Sokołowskiego”.  

W pierwszym rozdziale nowego wydawnictwa zamieszczono sześć tekstów, z których trzy koncentrują się wokół świeckich i kościelnych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego obchodzonych w 1966 roku i latach wcześniejszych (teksty autorstwa Łukasz Ożoga, dr Sławomira Ożoga i dr Bartosza Walickiego). W kolejnym tekście historycznym Grzegorz Boguń zaprezentował opatrzone słowem komentarza nieznane piosenki partyzanckie śpiewane przez żołnierzy plutonu AK w pobliskim Łowisku. Dwa kolejne teksty zamieszczone w pierwszym rozdziale dotyczą wydarzeń nam współczesnych i dotycząc różnych forma krzewienia pamięci o mordzie turzańskim z 1944 roku oraz świadomości historycznej młodzieży z terenu gminy Sokołów (teksty autorstwa Piotra Ożoga i Anety Rumak).

 

W rozdziale „Biogramy” pomieszczono pięć tekstów przybliżających postaci trzech duchownych oraz dwóch żołnierzy Armii Krajowej. W kolejnym rozdziale zatytułowanym „Materiały” przedstawiono trzy wcześniej niepublikowane maszynopisy. Pierwszy z tekstów, tj. „Kalendarz dziejów Sokołowa” autorstwa Andrzeja Dańczaka jest kontynuacją tekstu zamieszczonego w poprzednim numerze „Rocznika”. Swego rodzaju uzupełnieniem trzech tekstów dotyczących obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego zawartych w rozdziale pierwszym, jest umieszczony w „Materiałach” przedruk przemówienia wygłoszonego podczas obchodów 400-lecia Sokołowa, które odbyły się w 1964 roku pod szyldem jubileuszu Tysiąclecia Państwa. 

 

W kolejnym rozdziale przedstawiono cztery sprawozdania, które dotyczą działalności TMZS w roku 2015, II edycji Sokołowskiej Nocy Muzeów, obchodów 100-lecia kościoła parafialnego w Sokołowie oraz konferencji naukowej o ks. Ludwiku Ruczce i powstańcach styczniowych z ziemi kolbuszowskiej. Całość publikacji wieńczy przegląd bibliograficzny wydawnictw regionalnych oraz kalendarium wydarzeń, jakie w 2015 roku miały miejsce na ziemi sokołowskiej.

 

Kolejnym punktem spotkania będzie wernisaż wystawy „Kino Czajka w Sokołowie w latach 1960-1993”. Wystawa dotyczyć więc będzie niezbyt odległego w czasie wydarzenia, jakim było uruchomienie w 1960 roku pierwszego i jedynego sokołowskiego stałego kina. Temat powstania i funkcjonowania kina „Czajka” był już przedmiotem zainteresowań sokołowskich regionalistów. W 2000 roku, na łamach „Rocznika Sokołowskiego” nr 2, ukazał się tekst autorstwa Krzysztofa Osiniaka dotyczący dziejów sokołowskiej „Czajki”. Do tematu sokołowskiego kina powrócił w 2015 roku Łukasz Ożóg, który przygotował zamieszczony w 12. numerze „Rocznika Sokołowskiego” tekst przybliżający okoliczności jego powstania oraz pierwszych lat działalności.

 

Szczegółowy program planowanego spotkania przedstawiony zostanie wkrótce. Poinformujemy również o terminach dyżurów w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołowskiej.