b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_DSC_1048.JPG Promocja "Rocznika Sokołowskiego" nr 12

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej w niedzielę 6 marca 2016 r. odbyła się dwunastego tomu „Rocznika Sokołowskiego”. Wydawnictwo to powstało przy współpracy redakcyjnej i wydawniczej sokołowskiej książnicy. Spotkanie promocyjne zostało zorganizowane w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w budynku starej szkoły w Sokołowie Małopolskim. W promocji uczestniczyło kilkadziesiąt osób z Sokołowa i regionu.

„Rocznik Sokołowski” nr 12 liczy 486 stron. Stanowi jednocześnie XXIX pozycję wydawniczą Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Podobnie jak w ubiegłych latach w skład kolegium redakcyjnego weszli: Henryka Boho, Ewa Kłeczek-Walicka, Łukasz Ożóg, Piotr Ożóg oraz Bartosz Walicki jako redaktor naczelny. Opinię wydawniczą przygotowali: prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr hab. Grzegorz Bujak. Opracowaniem graficznym zajęła się Henryka Boho, a korektą językową Ewa Kłeczek-Walicka. Fotografie i dokumenty do opracowania udostępnili: Henryka Boho, Łukasz Ożóg, Piotr Ożóg, Piotr Sidor i Bartosz Walicki oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, TMZS i książnica sokołowska. Okładkę zaprojektował Bartosz Walicki. Na pierwszej stronie umieszczono rysunek Marii Wiktorii Mostek „Ulica Grunwaldzka w Sokołowie” z 2013 roku, a na ostatniej stempel Zwierzchności Gminy Sokołów z przełomu wieków XIX i XX. Wydanie numeru dofinansowane zostało ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 przyznanych przez radnych z Sokołowa Małopolskiego. Skład to dzieło Marty Kośmider, a drukiem zajął się Zakład Poligraficzny Zbigniewa Gajka w Mielcu.

Przedmowę przygotował prof. dr hab. Kazimierz Ożóg. Zwrócił on uwagę m.in.: „Kiedy czytam nowy numer – już dwunasty ! – «Rocznika Sokołowskiego», jestem pełen zdumienia, które obejmuje trzy kręgi myślowe. Zdumiewa mnie celność tego dzieła – bezcennego dla społeczności lokalnej, ważnego dla badań historii ogólnej. Po pierwsze, moje zdumienie dotyczy zespołu autorskiego, który przygotował ten tom. Jest to grupa osób, które mogą być zaliczane jeszcze do młodych badaczy, są to jednak prawdziwi pasjonaci, tacy dzisiaj są bardzo potrzebni, zwłaszcza dla wspólnot lokalnych (w tym zuniformizowanym świecie) – historycy, regionaliści, miłośnicy i znawcy naszego regionu. (…) Ta piątka Autorów z godną podziwu determinacją, zaangażowanie, uporem, ale bardzo profesjonalnie w różnych aspektach, zwłaszcza naukowym, materiałowym i dokumentacyjnym napisała (opracowała, redagowała) nowy numer. Po wtóre, z największym zainteresowaniem i wzruszeniem zwracam uwagę na zawartość merytoryczną publikacji i zdumiewam się dużą ilością dobrze ujętych w reguły naukowego dyskursu informacji historycznych, społecznych i kulturowych, dostarczanych zwłaszcza przez dwie pierwsze części «Rocznika»: Artykuły, szkice oraz Biogramy. Wartość naukową mają także przedstawiane materiały, które mogą być podstawą do dalszych badań. Po trzecie, myślę o ważnej funkcji społecznej, mianowicie o tworzeniu i umacnianiu wspólnoty lokalnej. Mieszkańcy Ziemi Sokołowskiej mają w «Roczniku Sokołowskim» wielki skarbiec zbiorowej pamięci mają niezastąpioną książkę do uważnego studiowania. Wyrastają z tej ziemi, mogą – także dzięki temu wydawnictwu – świadomie się w niej zakorzeniać. Koniecznie ten numer musi trafić do szkół naszej gminy, ma bowiem dużą wartość edukacyjną”.

Podobnie jak pięć ostatnich numerów „Rocznika”, również i ten składa się z sześciu wyodrębnionych części. Pierwszy dział to „Artykuły, szkice”. Zamieszczono tu sześć tekstów. Sekretarz TMZS, a zarazem pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Łukasz Ożóg przedstawił kwestię elektryfikacji Sokołowa Małopolskiego w okresie powojennym. Drugi jego tekst dotyczy powstania i pierwszych lat działalności kina „Czajka” w Sokołowie. Wiceprezes TMZS, bibliotekarz i nauczyciel w Zespole Szkół w Trzebusce Piotr Ożóg opublikował drugą część zarysu dziejów szkolnictwa w tej miejscowości w oparciu o Księgę uchwał Rady szkolnej miejscowej w Trzebusce. Skarbnik TMZS Piotr Sidor z Trzebosi skupił się na temacie Sokołowszczyzny w świetle  XVIII-wiecznej mapy Friedricha von Miega. Prezes TMZS Bartosz Walicki zaprezentował z kolei Komitet Mieszczański Kościoła Ducha Świętego w Sokołowie w świetle jego statutów. Drugi tekst tego autora dotyczy założenia i działalności Związku Katolicko-Społecznego w dekanacie leżajskim.

W dziale biograficznym przypomnianych zostało pięć osób związanych z ziemią sokołowską. Są to: ks. wikariusz i administrator parafii w Górnie Emil Sworzeński (1869-1929), wikariusz sokołowski ks. Józef Trzeciak (1942-2014), działacz społeczny z Trzebuski Ludwik Ożóg (194-2015), proboszcz nienadowski ks. Michał Bednarski (1887-1972) i wikariusz sokołowski ks. Szczepan Drzewicki (1861-1927). Autorami tych tekstów są: Ewa Kłeczek-Walicka, Piotr Ożóg i Bartosz Walicki. Interesujący jest dział „Materiały”. Opublikowano tu: pozostającą w rękopisie część pierwszą Kalendarza dziejów Sokołowa Andrzeja Dańczaka, wspomnienia Moje przeżycie Andrzeja Jana Piękosia i Regulamin rzeźni miejskiej z roku 1946.

Zwyczajowo dwunasty tom „Rocznika Sokołowskiego” podsumowuje też życie kulturalno-społeczne na ziemi sokołowskiej w ostatnim czasie. Tak samo jak w poprzednich tomach periodyku zamieszczono tu sprawozdania, przegląd bibliograficzny i kalendarium ziemi sokołowskiej za rok 2014. Najbogatszy w tej części jest dział sprawozdawczy. Ewa Kłeczek-Walicka przedstawiła konferencję naukową „Sokołowskie echa II wojny światowej”. Piotr Ożóg omówił 1. edycję Sokołowskiej Nocy Muzeów 2015 i 10 edycji Patriotycznej Drogi Krzyżowej. Bartosz Walicki przygotował natomiast sprawozdania z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej w roku 2014 oraz z konferencji naukowej w 70. rocznicę utworzenia parafii w Trzebownisku.

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_DSC_1039.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_DSC_1050.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_DSC08406.JPG