b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1060.JPG Walne Zebranie TMZS podsumowujące rok 2015

W niedzielę 6 marca 2016 r. w sali konferencyjnej w budynku starej szkoły w Sokołowie Małopolskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

W spotkaniu wzięły udział 44 osoby z Górna, Nienadówki, Rzeszowa, Sokołowa, Strzyżowa, Trzebosi, Trzebuski, Turzy i Wólki Niedźwiedzkiej. Władzę samorządową reprezentowali: burmistrz sokołowski Andrzej Ożóg, radny powiatowy Stanisław Kula, przewodniczący miejscowej Rady Miejskiej Andrzej Pasierb wraz z radnymi: Bogdanem Sidorem z Sokołowa oraz Markiem Bursztą z Wólki Niedźwiedzkiej. Obecni byli również: prefekt wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie ks. dr Grzegorz Wójcik, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Bogusław Kida, dyrektor ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim Antoni Kula, dyrektor miejscowej Krytej Pływalni Roman Kochański oraz prezes Zakładu Komunalnego Grzegorz Kwiecień. Obecni byli czynni zawodowo oraz emerytowani nauczyciele, przedstawiciele sokołowskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej z prezeską Eweliną Chorzępą, a także społecznicy oraz pracownicy instytucji kultury i oświaty.

Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Bartosz Walicki, który na prowadzącego zebranie zaproponował Stanisława Kulę. Protokolantem wybrano sekretarza Łukasza Ożoga, a członkami komisji skrutacyjnej: Małgorzatę Kulę i Grażynę Majkę. Członek Zarządu Aleksandra Walicka odczytała okolicznościowe pismo przesłane na ręce prezesa przez ks. dr. Sławomira Zycha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opiekun naukowy sokołowskiego sanktuarium napisał: „Serdecznie dziękuję za pamięć i przesłane mi zaproszenie na walne zebranie Towarzystwa połączone z promocją 12. tomu «Rocznika Sokołowskiego» i otwarciem wystawy. W związku z tym, że nie mogę przybyć osobiście i uczestniczyć w tych ważnych dla Miasta wydarzeniach, pragnę pogratulować kierowanemu przez Pana Stowarzyszeniu szeregu cennych inicjatyw naukowych i popularnych, promujących bogatą historię i dziedzictwo kulturowe ziemi sokołowskiej. Życzę owocnych obrad oraz intelektualnych i duchowych wrażeń

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2015. Na zakończenie sprawozdania podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w inicjatywy Towarzystwa. Sprawozdanie finansowe TMZS za rok 2015, z powodu nieobecności skarbnika, przedstawił wiceprezes Piotr Ożóg. Później przedstawiona została propozycja planu pracy Towarzystwa na rok 2016 opracowana przez Zarząd. Przygotowaną przez Komisję Rewizyjną opinię w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi odczytał Stefan Olechowski. Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami za 2015 rok, zatwierdzeniem planu pracy TMZS w 2016 roku i udzieleniem Zarządowi absolutorium. Zmieniony też został obowiązujący statut stowarzyszenia. Teksty uchwał odczytywał wiceprezes Piotr Ożóg.Podczas spotkania obrane zostały władze Towarzystwa na nową kadencję. Na dotychczasowych stanowiskach pozostali: prezes Bartosz Walicki, wiceprezes Piotr Ożóg i sekretarz Łukasz Ożóg. Nowym skarbnikiem została Aleksandra Walicka, na członków Zarządu powołani zostali z kolei: Małgorzata Kwolek, Tadeusz Piela, Krzysztof Osiniak i Marcin Bujak. W skład zmienionej Komisji Rewizyjnej weszli: Stefan Olechowski, Tomasz Dec i Dominik Dec. Komisji tej zlecono również pełnienie roli Sądu Koleżeńskiego.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja nowego wydawnictwa TMZS, dwunastego tomu „Rocznika Sokołowskiego”. Prezentacji dokonał prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W dyskusji głos zabrali m.in.: burmistrz Andrzej Ożóg, Bogusław Kida oraz członkowie Towarzystwa: Władysław Koziarz, Danuta Urzędowicz i Wiesław Łuszczki. Po zakończeniu części oficjalnej zebrania uczestnicy kontynuowali dyskusję na tematy regionalne. Następnie rozpoczęto zwiedzanie wystawy „Ramię krzep, Ojczyźnie służ” o sokołowskim gnieździe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sokołowie.

  b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1037.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1042.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1043.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1044.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1061.JPG b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_Walne_walne2016_DSC_1066.JPG