Walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Wszystkich członków oraz osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, które odbędzie się w niedzielę 6 marca 2016 roku o godzinie 16.00 w budynku starej szkoły w Sokołowie (Sokołów Młp., ul Rzeszowska 29A).

Zebranie połączone będzie z promocją nowego Rocznika Sokołowskiego nr 12 oraz otwarciem wystawy "Ramię krzep, Ojczyźnie służ".

Porządek Walnego Zebrania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej:

1. Otwarcie i sprawy organizacyjne.

2. Sprawozdanie z działalności TMZS w 2015 roku.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok. 

4. Przedstawienie planu działalności TMZS w 2016 roku.

5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TMZS.

6. Wybory nowych władz Towarzystwa.

7. Podjęcie uchwał.

8. Prezentacja "Rocznika Sokołowskiego" nr 12.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Przemówienia gości i dyskusja.

11. Otwarcie wystawy "Ramię krzep, Ojczyźnie służ - sokołowskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w latach 1894-1939" w Społecznym Muzeum Ziemi Sokołowskiej.

Serdecznie zapraszamy!