b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_RS_12.jpgNowy "Rocznik Sokołowski", nowa wystawa - zapowiedź

Pierwsze dni marca obfitować będą w wydarzenia kulturalne zainicjowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej. W dniu 6 marca odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa połączone z otwarciem  nowej wystawy muzealnej oraz promocją 12. numeru „Rocznika Sokołowskiego”.

 

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego podsumowany zostanie ostatni rok działalności Towarzystwa oraz całej kończącej się właśnie kadencji obecnego Zarządu. W trakcie zebrania wybrany zostanie nowy skład Zarządu oraz przedstawiony zostanie plan pracy na 2016 rok. Tym oficjalnym punktom zebrania towarzyszyć będą również wydarzenia o charakterze kulturalnym, tj. promocja nowego wydawnictwa oraz wernisaż nowej wystawy.

 

Kolejny, już  dwunasty „Rocznik Sokołowski” posiadał będzie podobną formę do kilku poprzednich numerów. Jego zasadniczą część stanowić będą artykuły, szkice i biogramy dotyczące dziejów ziemi sokołowskiej i zasłużonych ludzi z nią związanych. W części historycznej w dziale „Materiały” zamieszczone będą ponadto niepublikowane dotychczas maszynopisy i wspomnienia. Drugą część publikacji stanowić będą teksty dokumentujące najważniejsze wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce w 2014 roku w Sokołowie i w sąsiednich miejscowościach. Całość publikacji zwieńczy przegląd bibliograficzny oraz kalendarium za 2014 rok.   

 

Wśród artykułów historycznych znajdą się m.in. teksty dotyczące zaprowadzenia w Sokołowa elektryczności oraz organizacji w mieście stałego kina „Czajka”. Ponadto zapoznać się będzie można z opisem miasta z końca XVIII wieku dokonanym na podstawie austriackiej mapy Friedricha von Miega. Dwa teksty przybliżać będą dzieje kościoła i dotyczyć będą one Komitetu Mieszczańskiego Kościoła Ducha Świętego w Sokołowie oraz Związku Katolicko-Społecznego w dekanacie leżajskim. Wśród artykułów historycznych znajdzie się także tekst dotyczący dziejów szkolnictwa w Trzebusce w latach 1926-1939 i będzie to kontynuacja tematu podjętego przez Autora w poprzednim numerze „Rocznik”. W rozdziale „Materiały” czytelnik będzie mógł zapoznać się z pierwszym tomem niepublikowanego dotychczas „Kalendarza dziejów Sokołowa” autorstwa Andrzeja Dańczaka. Drugi tekst w tym rozdziale to, publikowane dotychczas we fragmentach, wspomnienia pochodzącego z Sokołowa Andrzeja Piękosia, emigranta do Kanady i kolekcjonera numizmatów.

 

W części sprawozdawczej pomieszczone zostaną sprawozdania z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej w 2014 roku. Ponadto znajdą się tutaj relacje z konferencji naukowej „Sokołowskie echa II wojny światowej” zorganizowanej w październiku 2014 roku oraz pierwszej edycji „Sokołowskiej Nocy Muzeów” zorganizowanej w maju 2015 roku. Jeden z tekstów tego rozdziału stanowić zaś będzie podsumowanie 10 lat organizacji „Patriotycznej Drogi Krzyżowej”.

 

Jak wspomniano powyżej w publikacji znajdą się również biogramy zasłużonych osób, przegląd bibliograficzny wydawnictw regionalnych lub tych, w których znajdują się wzmianki o ziemi sokołowskiej bądź nieco dalszej okolicy oraz „kalendarium ziemi sokołowskiej” za 2014 rok. Publikacja, którą przygotowujemy dostępna będzie w sprzedaż od 6 marca bieżącego roku i do nabycia będzie w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokołowie.

 

W dniu 6 marca 2016 roku odbędzie się także wernisaż wystawy „Ramię krzep, Ojczyźnie służ – sokołowskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1894-1939”. Jej organizacja ma przybliżyć zwiedzającym dzieje pierwszego polskiego towarzystwa gimnastycznego, które od 1894 istniało także w Sokołowie. Pierwsze gniazdo sokole (tzw. Macierz) powstało we Lwowie w 1867 roku. Wkrótce organizacje „Sokoła” zaczęły powstawać w innych miastach, nie tylko w zaborze austriackim, ale także w zaborze pruskim i rosyjskim. Pierwszy okres działalności sokołowskiego gniazda przypada na lata 1894-1904. Tragiczny pożar, który zniszczył Sokołów w lipcu 1904 roku spowodował zawieszenie działalności. Wznowiona został ona w 1909 po obchodach ku czci Słowackiego. W 1914 roku z sokołowskiego gniazda „Sokoła” oraz ze Związku Strzeleckiego rekrutowali się żołnierze Legionów Polskich. W okresie międzywojennym sokołowskie gniazdo prowadziło szeroką działalność kulturalną i sportową. Organizowano zawody w piłkę nożną, siatkową oraz w lekkiej atletyce i gimnastyce sportowej. „Sokół” posiadał również swoją kręgielnię oraz urządzał przedstawienia teatralne. Wybuch II wojny światowej spowodował kolejne zawieszenie działalności. Organizacja nie odrodziła się także po zakończeniu wojny, bowiem jej istnienie w okresie PRL-u było zakazane. Dopiero w latach 90-tych XX wieku zaczęła odradzać się organizacja sokola w Polsce. Do jej tradycji odwołują się również liczne kluby sportowe, w tym „Sokołowianka”, która w 1998 roku zmieniła nazwę na KS TG „Sokół”. 

 

Długi okres, w którym działalność „Sokoła” była zakazana, miał niewątpliwie znaczny wpływ na fakt, iż do dnia dzisiejszego nie zachowało się w Sokołowie zbyt wiele pamiątek dotyczących przedwojennego ruchu sokolego. Nieliczne zachowane pamiątki będzie jednak można zobaczyć na wystawie pt. „Ramię krzep, Ojczyźnie służ  – sokołowskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w latach 1894-1939”. Wśród prezentowanych archiwaliów będzie można zobaczyć księgę kasową „Sokoła” z lat 20-tych XX wieku, zaproszenie na zabawę sylwestrową organizowaną przez sokołowskie gniazdo czy bilety wstępu na imprezy organizowane przez sokołowskich duchów. Na ekspozycji zobaczyć będzie można także liczne zdjęcia z imprez kulturalnych i zawodów sportowych. Na potrzeby wystawy przygotowano także siedem specjalnych posterów, na których zawarto podstawowe informacje przybliżające działalność sokołowskiego gniazda w latach 1894-1939, tj. kalendaria, biogramy zasłużonych działaczy, wspomnienia, reprodukcje dokumentów.

 

Wystawa przygotowana została ze zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, Klubu Sportowego TG „Sokół” oraz ze zbiorów prywatnych. Partnerem przy jej organizacji jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie. Wystawa udostępniona będzie dla zwiedzających do końca października 2016 roku.  Grupy zorganizowane zamawiać mogą zwiedzanie Społecznego Muzeum Ziemi Sokołowskiej pod numerem telefonu: 17 77 29 137. Zorganizowanych zostanie także kilka niedzielnych dyżurów w muzeum, tak aby wszyscy zainteresowani - indywidulani zwiedzający - mogli zapoznać się z prezentowaną ekspozycją. O terminach dyżurów poinformujemy w późniejszym okresie.  

 

b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_DSCN0838mae.jpg b_150_120_16777215_00_images_dzialalnosc_RS12_DSCN0841_mae.jpg